Przedmiotem działania Biura Projektowo-Konsultingowego AVIA-PROJEKT jest prowadzenie działalności projektowej i studialnej związanej z inwestycjami lotniskowymi - zarówno dla lotnictwa cywilnego, jak i wojskowego. Dotychczasowe nasze realizacje wspierały wiele inicjatyw samorządowych głównie w zakresie opracowań studialnych, technicznych, ekonomicznych i operacyjnych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budowy, przebudowy i modernizacji lotnisk i lądowisk.

Biuro posiada znaczący wkład w zakresie opracowań dotyczących dokumentów operacyjnych lotnisk i lądowisk, planów ratowniczych oraz planów działania w sytuacjach zagrożenia. Specjalizujemy się również w opracowaniach kartograficznych towarzyszących dokumentacjom rejestracyjnym i ewidencyjnym lotnisk i lądowisk, opracowaniom wniosków o zmianę istotnych cech elementów infrastruktury lotniskowej.

Dla realizacji zadań jakie przyjmujemy do wykonania, głównie w obszarze tworzenia opracowań operacyjno - kartograficznych stworzyliśmy autorskie narzędzie informatyczne AVIA-urban, ciągle rozbudowywane o kolejne moduły, których zadaniem jest wspomaganie i automatyzowanie procesów opracowywania dokumentacji operacyjnych.

Współpraca z wiodącymi firmami, w kraju jak i za granicą, dostarczającymi sprzęt oraz technologie implementowane do realizowanych projektów zapewnia najwyższy poziom rozwiązań a poprzez niego najwyższy poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Zapewnienia zadowolenia i oczekiwań, coraz bardziej wymagających Klientów, to nasz cel. Dlatego jesteśmy zainteresowani współpracą z firmami, które poprzez doskonalenie i rozwój swoich produktów, oferowanych dla infrastruktury lotnisk, lądowisk i portów lotniczych pozwolą nam dostarczyć Klientom produkty i rozwiązania na najwyższym poziomie technicznym, technologicznym i organizacyjnym.